DKU Housemeister

Tip sajta

Osnovne boje

Stil Sajta

Font familija

Sans Serif

O Klijentu
Klijent je želeo snažan i muževan logotip u simbolici bika. Delatnost ovog klijenta je održavanje luksuznih objekata pa je zbog toga želeo sofisticiranu i luksuznu paletu boja koja če obeležiti logotip i sam brending.
Cilj Projekta
U skladu sa klijentovim željama smo kao cilj ovog projekta pre svega postavili dizajn logotipa koji će sadržati inicijale kao i simboliku koju je klijent tražio, definisati najbolji gradijent boje u skladu sa luksuzom koji je klijent želo i brending koji će biti u skladu sa logotipom.
SHARE
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on google
Share on tumblr
Share on whatsapp
SHARE
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on google
Share on tumblr
Share on whatsapp
Finalni rezultat
Kao finalni rezultat smo dobili kompletno harmoničan odnos logotipa i brendinga. Uspeli smo da kroz minimalisticku simboliku prikazemo njihovu delatnost kroz simbol samog logotipa.

Hvala na Pažnji!

Pogledaj još projekata